Welstand voor dakkapellen

Welstand voor dakkapellen houdt in dat uw dakkapel aan bepaalde welstandseisen van de gemeente moet voldoen en het straatbeeld niet mag verstoren.

Welstand voor dakkapellen

Dakkapellen moeten voldoen aan regels van de gemeentelijke nota Welstand. Dat houdt in dat uw dakkapel moet passen bij het uiterlijk van uw straat. Officieel:  mag u alleen een dakkapel plaatsen die “het straatbeeld niet ontsiert”.

Uw dakkapel valt onder de eisen van welstand

De welstandscommissie houdt toezicht op de welstand in uw gemeente. Elk gebouw in uw gemeente valt onder de ‘redelijke eisen van welstand.’

Als uw dakkapel bouwvergunningvrij geplaatst mag worden, is toetsing door de Commissie Welstand niet nodig. Welstand komt dan alleen ter sprake als de bouwvergunningvrije dakkapel “ernstig afwijkt van redelijke eisen van welstand”.

Als uw dakkapel licht bouwvergunningplichtig is, worden uw bouwplannen door de gemeente getoetst aan de eisen van welstand. U hoeft daar zelf geen extra actie voor te ondernemen. U krijgt alleen apart bericht als de aanvraag voor uw dakkapel zou worden afgewezen op basis van welstand.

Vraag offertes voor uw dakkapel aan.

Welstand voor uw dakkapel verschilt per gemeente

De welstandseisen voor uw dakkapel kunnen per gemeente of per wijk verschillen. Als uw dakkapel identiek is aan andere dakkapellen in uw straat, voldoet hij zo goed als zeker aan de eisen uit de gemeentelijke nota Welstand. Steeds meer gemeentes versoepelen de ‘redelijke eisen van welstand’ voor dakkapellen.

Dakkapellen specialisten uit uw gemeente kunnen vaak ook redelijk inschatten of uw bouwplannen voldoen aan de welstandseisen.

Welstand in uw gemeente

De eisen voor uw dakkapel staan in de gemeentelijke nota Welstand, die u kunt inzien op het gemeentehuis. Vaak staat de welstandsnota ook op de website van de gemeente.

Offertes voor uw dakkapel aanvragen bij 4 dakkapellen specialisten uit uw gemeente.